Skimunartæki

Leikskólakennarar og sérkennslustjóri fylgjast með framvindu þroska hjá börnunum í leikskólanum. Til þess nota þeir ýmis skimunartæki til þess að glöggva sig betur á hvar styrkleiki hvers nemenda liggur og átta sig betur á í hverju áhyggjur eru fólgnar séu þær fyrir hendi.

HLJÓM-2

HLJÓM-2 er lagt fyrir elsta árganginn í leikskólanum að hausti. HLJÓM-2 er skimunarpróf í leikjaformi sem kannar hljóðkerfisvitund (hljóð- og málvitund). Á þessum aldri fara börn að leika sér að tungumálinu og er leikurinn undanfari lestrarnáms. Rannsóknir hafa sýnt að niðurstöður úr prófinu gefi marktækar vísbendingar um áhættu fyrir síðari lestrarörðugleika. Þær eru því mikilvægar til þess að hægt sé að vinna markvisst með þá þætti sem hugsanlega liggja ekki vel fyrir börnunum þennan síðasta vetur í leikskólanum. Einungis fagfólki með tilskilin réttindi er heimilt að leggja skimunina fyrir en fyrirlögn tekur um 20-30 mínútur.

Hljóm-2 er eftir talmeinafræðingana Ingibjörgu Símonardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur og Dr. Amalíu Björnsdóttur dósent.

HLJÓM-2 byggist á sjö mismunandi verkefnum:
Rím: Barnið á að benda á mynd sem rímar við orðið sem prófandi nefnir. Hér er ekki þörf á að barnið segi orðið heldur nægir að benda á viðkomandi mynd.
Samstöfur: Barnið klappar atkvæðin í tilteknum orðum
Samsett orð: Hér heyrir barnið tvö orð sem það á að setja saman í eitt
Hljóðgreining: Barnið hlustar eftir ákveðnum hljóðum í orðum
Margræð orð: Barnið þarf að greina hvaða tvær myndir af fjórum nota orð sem hljóma eins eða næstum eins.  
Orðhlutaeyðing: Barnið á að segja til um hvaða orð verði eftir sé fyrri hluta orðsins sleppt
Hljóðtenging: Hér þarf barnið að tengja 2-3 málhljóð heyrnrænt í orð

Ef niðurstöður gefa til kynna einhver frávik í málþroska verður haft samband við foreldra.
Þeir foreldrar sem vilja ekki að Hljóm-2 sé lagt fyrir þeirra barn þurfa að láta deildarstjóra vita.

Frekari upplýsingar veita sérkennslustjóri og deildarstjórar Álfheima, Jötunheima og Goðheima.

EFI-2

EFI-2 er málþroskaskimun sem lögð er fyrir öll börn á fjórða ári. Barn og kennari eiga rólega stund og skoða saman myndabók. Svör barnsins gefa vísbendinu um hvar það er statt í málþroskaferlinu. Tilgangurinn er að kanna málskilning og tjáningarfærni barnsins og finna þau börn sem þurfa á markvissri málörvun að halda.

EFI-2 er eftir Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörgu Símonardóttir en þau eru öll talmeinafræðingar.

Ef niðurstöður gefa til kynna einhver frávik í málþroska barnsins verður haft samband við foreldra.

Þeir foreldrar sem vilja ekki að EFI-2 sé lagt fyrir þeirra barn þurfa að láta deildarstjóra vita.